Одговори на питања грађана општине Теслић 2016

od strane | 3. маја 2016 | 2016. година, СВЕ ГОДИНЕ

Одговори на питања грађана општине Теслић 2016.

Због питања која су поставиљена у вези специјалистичких амбуланти у Дому здравља „Свети Сава“ Теслић – дајемо следећи одговор:

Законом о здравственој заштити, прописаним стандардима и нормативима одређене су дјелатности домова здравља, општих болница и других здравствених установа.

Дом здравља Теслић, као и други домови здравља, поред тога што има просторне капацитете и специјалисте других грана медицине, не може имати специјалистичке амбуланте које нису одређене Законом као примарна дјелатност домова здравља.

Успостављањем модела Породичне медицине, домови здравља, као јавне здравствене установе примарног сектора здравствене заштите Републике Српске, остале су без многих специјалистичких амбуланти, међу којима су:

  • Интернистичка,
  • Офтамолошка,
  • Неуролошка,
  • Медицина рада,
  • А од ове године није одобрена ни специјалстичка амбуланта из области пнеумофтизиологије.

Због тога многи специјалисти: интернисти, офтамолози, неуролози, специјалисти медицине рада и други, раде у Дому здравља Теслић као љекари породичне медицине, а ми, као установа, смо приморани да услуге специјалистичких амбуланти уговарамо са болницама.

Једино рјешење које је могуће је промјена у Закону о здравственој заштити и подзаконским актима, што је уједно и одговор на питања која су нам упућена.

ЈЗУ Дом здравља Свети Сава Теслић

ЈЗУ Дом здравља Свети Сава Теслић

Ул. Марка Пејића бр. 8, 74270 Теслић
тел: +387 53 415 000
фак: +387 53 415 033

© 2017 ЈЗУ Дом здравља Свети Сава Теслић