Директор Дома здравља Обавјештење за јавност 2016

od strane | 17. маја 2016 | 2016. година, СВЕ ГОДИНЕ

Директор Дома здравља Обавјештење за јавност 2016. У вези претходног обавјештења од 2. маја имамо потребу да дамо појашњења и додатне одговоре на бројна питања грађана, која су ових дана актуелна у вези рада специјалистичких амбуланти гинекологије, пнеумофизиологије и осталих питања везаних за специјалистичке амбуланте Дома здравља у Теслићу.

1. КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЗАШТИТА – ГИНЕКОЛОГИЈА

Највећи број забринутих пацијенткиња имао је питања у вези КСЗ – гинекологије, при чему их обавјештавамо да неће остати без услуга које пружа консултативно специјалистичка амбуланта гинекологије, као што извјесне злонамјерне особе, па чак и организације представљају у јавности из њима само познатих разлога.

Напротив, Дом здравља је ангажовао три врхунска специјалиста – гинеколога, од којих су два доктори наука. Дакле, нема никаквих промјена у раду службе гинекологије, осим кадровских, то јест ова служба ће наставити радити у свом пуном капацитету и у наредном периоду.

Основни разлог забринутости пацијенткиња је одлазак др Георгија Радмановића из службе гинекологије. Др Радмановић на свој лични захтев због професионалних изазова на вишем, болничком нивоу здравствене заштите, прелази у Општу болницу „Св. Апостол Лука“ у Добоју.

И у ранијем периоду Дом здравља у Теслићу се сусретао са сличним проблемом када су били ангажовани управо исти гинеколози, који ће долазити у наредном периоду, а које смо изабрали баш из разлога позитивног искуства пацијенткиња.

Све пацијенткиње ће имати могућност избора прегледа код једног од ова три доктора.

2. КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЗАШТИТА – ПНЕУМОФИЗИОЛОГИЈА

Фонд здравственог осигурања је укинуо финансирање на примарном нивоу КСЗ – Пнеумофизиологију и пребацио финансије на секундарни ниво, тј на болнице, те на основу тога Дом здравља у Теслићу није имао законску основу да пнеумофизиолог који је запослен у овој здравственој установи продужи уговор као специјалиста те гране, већ као доктор породичне медицине.

Пацијенти нису ускраћени за услуге специјалисте пнеуомофизиологије, јер у Дом здравља у Теслићу редовно долази специјалиста из Опште болнице Добој.

3. ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ

Поново напомињемо, Дом здравља Теслић, као и други домови здравља, поред тога што има просторне капацитете и специјалисте других грана медицине, не може имати специјалистичке амбуланте које нису одређене Законом као примарна дјелатност домова здравља.

Успостављањем модела Породичне медицине домови здравља, као јавне здравствене установе примарног сектора здравствене заштите Републике Српске, остале су без многих специјалистичких амбуланти, међу којима су: интернистичка, офталмолошка, неуролошка, медицина рада, а од ове године није одобрена ни специјалстичка амбуланта из области пнеумофизиологије.

Због тога многи специјалисти: интернисти, офталмолози, неуролози, специјалисти медицине рада и други, свој професионални ангажман су могли да остваре у нашој установи само као Љекари породичне медицине са најмањим бројем од 2.000 пацијената.

Дом здравља се труди, иако није у законској обавези да специјалисти других грана медицине, у договору са Општом болницом Добој, имају доласке у просторије Дома здравља у Теслићу, како би се пацијентима изашло у сусрет.

Напомињемо да активношћу менаџмента Дома здравља и разумијевањем руководећих људи Опште болнице Добој, специјалисти који су Законом о здравственој заштити укинути на нивоу домова здравља, тек уназад три године долазе у Дом здравља Теслић, како пацијенти не би морали да путују до Добоја.

ЈЗУ Дом здравља Свети Сава Теслић

ЈЗУ Дом здравља Свети Сава Теслић

Ул. Марка Пејића бр. 8, 74270 Теслић
тел: +387 53 415 000
фак: +387 53 415 033

© 2017 ЈЗУ Дом здравља Свети Сава Теслић